Grondverbetering

Water ondoorlaatbare bodemlagen

Als percelen slecht begaanbaar en/of te bewerken zijn, wordt dat mogelijk veroorzaakt door water ondoorlaatbare lagen in de bodem. Met als gevolg dat de percelen lang nat kunnen blijven.

Maar het is ook mogelijk dat dit ontstaat door hoogteverschillen in het perceel, zodat laagtes verzamelpunten worden van water.

Of een combinatie van beide.

Om bovengenoemde problemen te verhelpen maken we gebruik van de volgende mogelijkheden:

  • Mengwoelen
  • Diepploegen
  • Scherpwoelen / Cultiploegen
  • Spitten met Rupsgraafmachine
  • Egaliseren

Afhankelijk van de situatie wordt dit gedaan met bulldozer of kilver. Van tevoren kunnen de hoogten geploegd worden met voorschaar, waardoor de bouwvoor bewaard blijft. Het bovengeploegde gebruiken we om in de laagten te schuiven.
Een andere mogelijkheid is het egaliseren van de ondergrond met bulldozer, waarbij de bouwvoor er eerst wordt afgeschoven en daarna teruggezet.

Mengwoelen

Ploegen met voorschaar

Egaliseren met kilver

Egaliseren met bulldozer